Consulting

Våre konsulenter kombinerer erfaring fra globale konsulentfirmaer med lederstillinger i ulike bransjer. Vi finner fleksible løsninger sammen med våre kunder basert på forretningsmessige krav.

Kunnskapsoverføring er nøkkelen til vår suksess.

Innkjøp- og kontraktsadministrasjon
Prosjektledelse
Supply Chain Management