Media

Fokus, vekst og inspirasjon

Yardstick er et konsulent og “management for hire” selskap spesialisert innen offentlige anskaffelser og næringslivets innkjøpskontrakter for drift og investeringer.
I tillegg har vi spesialister på strategi-, forsynings- og prosjektledelse.

Våre ressurser består av både konsulenter og linjeledere med svært bred bakgrunn fra både offentlig og privat næringsliv.
Er det utfordringer innen nevnte fagfelt så kan vi bidra til å løse dem ut i fra deres forretningsmål og levere positive økonomiske resultater – hver gang!

Ta kontakt for ytterligere informasjon.